Životní situace

Projekt Czech POINT – vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů. Dále vydáváme všechny běžné typy certifikátů pro elektronickou komunikaci prostřednictvím veřejné registrační autority společnosti První certifikační autorita, a.s. (po předchozím telefonickém objednání pro urychlení a zlepšení komunikace s klientem).