Životní situace

Posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrad na splátky