Péče o ochranu zvířat proti týrání

1 Identifikační číslo návodu:
2
3 Název:

Péče o ochranu zvířat proti týrání

4 Popis:
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý, kdo bude mít podezření, že v jeho okolí dochází k týrání zvířat.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámit Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 - tel.: 257 000 264, nebo zavolat na Městskou policii - tel.: 156.

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vědět, kde dochází k týrání zvířete (adresa, popř. jméno toho kdo zvíře týrá).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12 Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Případní svědkové.

15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - elektronická podatelna

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

18 Jaké jsou související předpisy:

Nejsou

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. ochrany přírody a krajiny OŽP ÚMČ Praha 5

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační střediska ÚMČ Praha 5
Úřad MČ Praha 5 - OŽP ÚMČ Praha 5

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Ing. Eva Havránková
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

27. 01. 2022

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27. 01. 2022

29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě