Zapojení občanů do revitalizace památkové zóny v rámci projektu Buďánka pro Prahu

V rámci probíhající revitalizace památkové zóny Buďánka byli osloveni občané Prahy 5 z bližšího i vzdálenějšího okolí, aby se vyjádřili a přispěli svými názory k projektu Buďánka pro Prahu.

Participační aktivity koordinovalo Centrum pro komunitní práci (na základě výsledku veřejné soutěže).

V listopadu loňského roku byli formou jednoduchého dotazníku osloveni všichni občané Prahy 5 prostřednictvím Pětky pro vás. Ve druhé fázi pak bylo obyvatelům bližšího okolí Buďánek adresně znovu rozesláno 4 000 pozvánek na participační setkání spojené s komentovanou prohlídkou lokality památkové zóny a následnou diskusí včetně společného plánování ve skupinkách v prostorách ZŠ Nepomucká.

Martin Dvořák z občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí na místě seznámil příchozí s historií i současným vývojem postupné obnovy památkové zóny. Setkání pokračovalo diskusi se čtyřmi lektory CPKP v prostorách ZŠ Nepomucká. Pro rodiče s dětmi byla připravena tvůrčí dílna Nadace Proměny Plánuj město.

Za MČ Praha 5 se setkání zúčastnili radní Petr Hnyk a Petr Mareš, za odbor památkové péče MHMP Petra Vinařová. 

„Revitalizace osady se zpočátku potýkala s problémy, bohužel. Nicméně podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s místními občanskými sdruženími, která si kladou za cíl záchranu a využití lokality. S klidným svědomím mohu říct, že participace veřejnosti, resp. kooperace samosprávy s občanskou iniciativou, je v tomto případě velmi přínosná. Nejenže společně směrujeme k cíli, ale otevírají se i nové možnosti využití, řešení,“ říká k aktuální situaci starosta Prahy 5 Radek Klíma.

V příloze naleznete výsledky participativního setkání, resp. závěrečnou zprávu CPKP obsahující shrnutí výstupů z dotazníkového šetření a plánovacího setkání.

Přílohy ke stažení