Za výměnu vedení Prahy 5

RMČ a ZMČ P5 vzalo petici na vědomí

 

Znění petice a odpovědi v příloze

Přílohy ke stažení