„Vytvoření nové učebny dílen” FZŠ Barrandov II

Projekt s názvem „Vytvořen nové učebny dílen“ FZŠ V Remízku, Barrandov, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu bylo vytvořit 1 novou odbornou učebnu dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami. Učebna byla vytvořena rekonstrukcí stávající učebny keramiky a grafiky.

 

 

OP PPR