Výsledná ZPRÁVA O MĚŘENÍ EMISÍ Z LODNÍ DOPRAVY

MČ Praha 5 nechala toto měření zpracovat v místě plavební komory Praha – Smíchov na základě podnětů občanů z Janáčkova nábřeží, které dlouhodobě trpí zhoršeným stavem ovzduší.

Z výsledné  ZPRÁVY O MĚŘENÍ EMISÍ Z LODNÍ DOPRAVY v místě plavební komory Praha – Smíchov vyplývá, že  na vině jsou především emise z lodních motorů v plavební komoře.

Měření a vyhodnocení zpracovali odborníci spolu se studenty ze Strojní fakulty ČVUT a z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Celou zprávu najdete v příloze.

 

 

Přílohy ke stažení