Veřejné projednávání Návrhové části Strategie rozvoje se uskuteční 18. března 2021

Ve středu 3. března se konalo další zasedání Řídící skupiny strategie. Na program zasedání se dostala i další část připravovaného strategického dokumentu zvaná Návrhová část. Členové Řídící skupiny strategie tak poprvé rokovali nad kompletními výsledky téměř tříměsíční práce Odborných pracovních skupin. Tyto výsledky nyní budete mít k dispozici k nahlédnutí i vy, občané Prahy 5.

Od 4. března 2021 je na webových stránkách Strategie rozvoje 2030+ zveřejněn kompletní dokument Návrhové části, tak jak byl projednán Řídící skupinou strategie. Celý dokument naleznete zde

Vyjádřit své připomínky k dokumentu Návrhové části můžete dvěma způsoby:

  • zašlete nám připomínky na e-mail strategie@praha5.cz
  • napište nám na e-mail strategie@praha5.cz, že máte zájem účastnit se veřejného projednávání návrhové části. Zašleme Vám přihlašovací údaje na videokonferenci, na které Řídící skupina Strategie bude projednávat podněty k návrhové části

Veřejné projednávání formou videokonference Návrhové části proběhne dne 18.03.2021 od 16:00. Bohužel nám současná situace neumožňuje uspořádat setkání presenčně.

Pokud byste měli k veřejnému projednávání jakékoli dotazy, prosím kontaktujte tereza.vovesova@praha5.cz.

A co je to vlastně Návrhová část Strategie rozvoje?
Návrhová část strategie je část strategického dokumentu během jejíž přípravy se postupně nejprve definují tzv. vize, ve kterých je v několika větách popsán žádoucí stav rozvoje, v našem případě MČ Praha 5 v roce 2030.

Na základě stanovených vizí naše Odborné pracovní skupiny určili tzv. strategické cíle. Strategické cíle rozpracovávají, na co konkrétně bychom se jako MČ měli soustředit, abychom v roce 2030 dosáhli stanovené vize pro jednotlivá témata odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny při stanovení strategických cílů vycházeli ze SWOT analýz, které byly hlavním výstupem analytické části Strategie rozvoje 2030+ a zároveň z výsledků ankety „Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5“.

Posledním úkolem návrhové části bylo stanovit pro strategické cíle jednotlivá opatření. Opatření už jsou jednotlivé programy, projekty nebo konkrétní aktivity, jejichž realizací bude docházet k naplňování strategických cílů.

Související odkazy: