Veřejné představení dokumentu Strategie rozvoje 2030+ proběhlo na úřadu městské části Praha 5

Strategický dokument, do jehož přípravy se zapojili zastupitelé, odborníci, úředníci a v neposlední řadě občané Prahy 5 ukazuje potřeby městské části v několika klíčových oblastech s výhledem na minimálně deset let dopředu.

Veřejnosti mohl být dokument představen po první vlně rozvolnění v prezenční formě v sálu zastupitelstva na ÚMČ Praha 5. Většina zúčastněných přesto zvolila on-line formu. Občané ocenili, že se mohli do přípravy Strategie2030+ zapojit a ocenili otevřenost radnice. Dokument teď čeká na schválení zastupitelstvem MČ Praha 5, které se schází 22. června.

Celý dokument je dostupný na https://www.praha5.cz/strategie/schvalene-dokumenty/