V první polovině června začala realizace projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova.

Projekt řeší zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu MŠ Renoirova 648/29, Praha 5.
Zateplením obvodového pláště budovy a osazením samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu.

Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se budova zařadí do kategorie C – ÚSPORNÁ.

Operační program Životní prostředí

Přílohy ke stažení