Uzavírka košířské křižovatky Pod Školou × Nepomucká

02/11/2021

V termínu od 10. listopadu do 5. prosince 2021 budou probíhat práce na čtvrté etapě kompletní rekonstrukce křižovatky komunikací Pod Školou × Nepomucká, které vyvolají kompletní uzavírku této křižovatky pro veškerý silniční provoz. Pohyb pěších bude veden prostřednictvím již opravených chodníků. Uzavírka zmíněné křižovatky má za následek vedení objízdné trasy přes komunikaci Musílkova (včetně autobusové dopravy), přičemž je nutné zamezit parkovaní vozidel v nezbytně nutném rozsahu po celé objízdné trase tak, aby byla zajištěna pravidelná autobusová doprava.

Komunikace Nepomucká a Košířské nám. bude obsloužena objízdnou trasou vedoucí po ul. Plzeňská (otočením v ul. Nepomucká).

V příloze zasíláme dopravně inženýrské podklady prostoru stavby a objízdné trasy.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě