4. zasedání Komise informační technologie

Zasedání se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13-15.

Program zasedání