TCP – vybudování kvalitního sídla

TCP – vybudování kvalitního sídla

přišla dne 3. 9. 2018

projednáno v RMČ dne 19. 9. 2018, číslo usnesení RMČ/39/1257/2018

projednáno v RMČ dne 9. 1. 2019, číslo usnesení RMČ/1/25/2019

projednáno v ZMČ dne 29. 1. 2019, číslo usnesení ZMČ/2/22/2019

odpověď odeslána dne 12. 2. 2019

 

Přílohy ke stažení