Výbor životního prostředí

Místopředsedové:
Ing. Jarmila Svobodová

Členové:
Bc. Martin Damašek
Ing. Josef Cuhra
Mirka Havlová
Jan Trojánek
Josef Matoušek
Martin Slabý
Ing. Jolana Dočekalová
JUDr. Jakub Blažek
Ing. Petr Šimr

Tajemnice:
Vendulka Hášová linka 900

Termíny zasedání Výboru životního prostředí:

VÝBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - TERMÍNY ZASEDÁNÍ 1. POLOLETÍ 2018

1. ZASEDÁNÍ 17.1.2018, 16:00 HODIN, RMČ

2. ZASEDÁNÍ 16.2.2018, 14:15 HODIN na Dívčích hradech

3. ZASEDÁNÍ 14.3.2018, 16:00 HODIN, RMČ

4. ZASEDÁNÍ 18.4.2018, 16:00 HODIN, RMČ

5. ZASEDÁNÍ 23.5.2018, 16:00 HODIN v Hlubočepích

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 5.6.2018, 16:00 HODIN, RMČ

7. ZASEDÁNÍ 13.6..2018, 16:00 HODIN

8. ZASEDÁNÍ 29.8.2018, 16:00 HODIN

9. ZASEDÁNÍ 4.9.2018, 16:00 HODIN

Statut Výboru životního prostředí
Programy VŽP 2015
Programy VŽP 2016
Programy VŽP 2017
Programy VŽP 2018
Zápisy VŽP ZMČ Praha 5 za období 2014-2018
Dokumenty VŽP

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Zdeněk Doležalradní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Výboru životního prostředí, člen Komise sportu, člen Výboru školského, člen Komise pro strategické řízenízdenek.dolezal@praha5.cz257000898