1. Schválení programu 6. mimořádného zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení ověřovatele zápisu 6. mimořádného zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
1. Schválení programu 5. zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení zápisu 4. zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VŽP
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Haladova zahrada a svah – činnost Odboru správy veřejného prostranství a zeleně
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Úprava koryta a dna Dalajského potoka u “Plácku” v Hlubočepích
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Parčík u autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Informace – Návrh Metropolitního plánu, připomínky k návrhu MP http://plan.iprpraha.cz/cz/metropolitni-plan
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
8. Různé
26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/8/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
1. Schválení programu 4. zasedání VŽP
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení zápisu 3. zasedání VŽP
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání VŽP
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Revitalizace zelených ploch u usedlosti Bulovka
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Revitalizace parku Santoška
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Prezentace studie využití pozemku bývalého projektu “Semmering”
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Různé Informace – studie Revitalizace parku Chaplinovo nám. Informace – přidělení dotací “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018
30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Dětská hřiště – současný stav a záměry v oblasti dětských hřišť
22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení zápisu 11. zasedání VŽP
22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě