1. Schválení programu 6. mimořádného zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení ověřovatele zápisu 6. mimořádného zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 5. zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 4. zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VŽP

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Haladova zahrada a svah – činnost Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Úprava koryta a dna Dalajského potoka u “Plácku” v Hlubočepích

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Parčík u autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Informace – Návrh Metropolitního plánu, připomínky k návrhu MP http://plan.iprpraha.cz/cz/metropolitni-plan

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Různé

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/8/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 4. zasedání VŽP

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 3. zasedání VŽP

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání VŽP

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Revitalizace zelených ploch u usedlosti Bulovka

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Revitalizace parku Santoška

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Prezentace studie využití pozemku bývalého projektu “Semmering”

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé Informace – studie Revitalizace parku Chaplinovo nám. Informace – přidělení dotací “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

30/05/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Dětská hřiště – současný stav a záměry v oblasti dětských hřišť

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 11. zasedání VŽP

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě