Výbor územního rozvoje

1. místopředseda Výboru územního rozvoje:
Martin Slabý

2. místopředseda Výboru územního rozvoje:
Mgr. Zdeněk Doležal

Členové:
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
MUDr. Radek Klíma
Ing. Pavel Richter
Vojtěch Zapletal
Mgr. Jan Smetana
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Tomáš Homola
Mgr. František Gemprle, Ph.D.
Ing. Milan Černý
Ing. arch. Pavel Šmelhaus

Tajemnice:
Ing.arch. Dita Lampová  linka 846

Termíny zasedání Výboru územního rozvoje na 1. pololetí roku 2018

09.01.2018
23.01.2018
13.02.2018
06.03.2018
20.03.2018
03.04.2018
24.04.2018
15.05.2018
29.05.2018
12.06.2018
26.06.2018

Termíny zasedání Výboru územního rozvoje na 2. pololetí roku 2018

17.07.2018
28.08.2018
04.09.2018
18.09.2018
02.10.2018

vždy od 15:00 hod v zasedací místnosti ZMČ Praha 5 č. 603 v 6. patře budovy
Štefánikova 15, Praha 5

Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích MČ P5
Statut Výboru územního rozvoje
Programy zasedání VÚR ZMČ Praha 5
Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018
Přílohy k zápisům VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. arch. Zuzana Hamanováčlenka zastupitelstva, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Výboru životního prostředízuzana.hamanova@praha5.cz257000514