1. Schválení programu 6. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 5. zasedání VÚR ze dne 20.3.2018
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 6. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Hamanová...
4. Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/4/2018 Předkladatel: Hamanová...
5. Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/5/2018 Předkladatel: Hamanová...
6. Zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/6/2018 Předkladatel: Hamanová...
7. Z 3029/00
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/7/2018 Předkladatel: Hamanová...
8. Podnět na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku č.parc. 3733, 3744, 3735, 3736, 3737/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3734 v k.ú. Smíchov
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/8/2018 Předkladatel: Hamanová...
9. Harmonogram projednávání Metropolitního plánu
18/05/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/9/2018 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Hamanová...
4. Studie “Plzeňská Vrchlického – proměna ulic Motolského údolí”, 1. etapa
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Hamanová...
5. “Areál Tellus”, ověřovací studie
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Hamanová...
6. “Bytový dům Valentinka”, DUR
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Hamanová...
7. Podnět na změnu ÚP SÚ HMP na pozemku č.parc. 3740, 3741, 3742 v k.ú. Smíchov
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/7/2018 Předkladatel: Hamanová...
8. “Činžovní vila 1408/2 – Nad Laurovou”, studie
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/8/2018 Předkladatel: Hamanová...
9. Zpráva o činnosti Výboru územního rozvoje za druhé pololetí 2017
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/9/2018 Předkladatel: Hamanová...
10. Různé, diskuze
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/10/2018 Předkladatel: Hamanová...
1. Schválení programu 5. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 4. zasedání VÚR ze dne 6.3.2018
04/04/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
21/03/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě