Výbor pro územní rozvoj

Místopředsedové:
Bc. Lukáš Herold
Ing. Milan Černý

Členové:
Ing. Zdeněk Laciga
Kateřina Poláková
Bc. Martin Slabý
Ing. Pavel Richter
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.

Tajemnice:
Ing. arch. Dita Lampová - l. 846

Termíny zasedání Výboru pro územní rozvoj na II. pololetí 2018:

4. prosince 2018 - od 15 hodin v místnosti č. 603 - program ZDE
18. prosince 2018 - program ZDE

Termíny zasedání Výboru pro územní rozvoj na I. pololetí 2019:

22. ledna 2019 - program ZDE
19. února 2019 - program ZDE
12. března 2019 - program ZDE
2. dubna 2019 - program ZDE
23. dubna 2019 - program ZDE
14. května 2019 - program ZDE
4. června 2019 - program ZDE
11. června 2019 - od 16 hodin, č. dveří 603, Štefánikova 13,15 - program ZDE
24. června 2019 - od 15 hodin, č. dveří 330, Nám. 14. října - bude dokončeno přerušené 10. zasedání - program ZDE
od 16 hodin, č. dveří 330, Nám. 14. října - 11. zasedání - program ZDE
23. července 2019 -  od 15.00 hod. v míst. č. 603, 6. p., Štefánikova 13-15, Praha 5 - program ZDE

Termíny zasedání Výboru pro územní rozvoj na II. pololetí 2019:

3. září 2019
24. září 2019
15. října 2019
5. listopadu 2019
26. listopadu 2019
17. prosince 2019

Zasedání standardně začínají v 15 hodin v místnosti č. 603

Zápisy z jednání

Dokumenty Výboru pro územní rozvoj

Archiv výboru pro územní rozvoj

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Milan Krylčlen zastupitelstva, předseda Výboru pro územní rozvoj, člen Komise investic, dotací a EU fondů, člen Komise dopravní, místopředseda Komise investic, dotací a EU fondůmilan.kryl@praha5.cz257000514