Sekretariát OÚR

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Eva Stoklasováasistentka, referentka, tajemnice Výboru pro územní rozvoj, tajemnice Výboru dopravníhoeva.stoklasova@praha5.cz257000950