Bc. Eva Stoklasová

Organizační struktura

Odbor územního rozvoje
Sekretariát OÚR

Funkce

asistentka, referentka, tajemnice Výboru pro územní rozvoj, tajemnice Výboru dopravního

Kontaktní informace

Telefon: 257000950
E-mail: eva.stoklasova@praha5.cz

Kancelář

604

Štefánikova 17

150 22
Praha 5