Oddělení zadávání veřejných zakázek

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Zadávání veřejných zakázek
V jakém případě ve věci jednat Na základě obdržené žádosti o vyhlášení veřejné zakázky
Charakteristika úkonu Kontroluje, koordinuje, poskytuje metodickou podporu v rámci úřadu pro oblast zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Výsledek úkonu

Zajišťuje zveřejňování informací o veřejných zakázkách MČ na veřejných informačních místech:

1)      https://zakazky.praha5.cz/

2)      https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

3)      https://smlouvy.gov.cz/

Kdy věc řešit

Po obdržení žádosti o vyhlášení veřejné zakázky

https://zakazky.praha5.cz/

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

https://zakazky.praha5.cz/

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

https://zakazky.praha5.cz/

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

 

https://zakazky.praha5.cz/

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

 

https://zakazky.praha5.cz/

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

https://zakazky.praha5.cz/

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

https://zakazky.praha5.cz/

 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost samostatná
Oblast Veřejné zakázky
Klíčová slova Veřejné zakázky
Počátek platnosti popisu úkonu Zveřejněním na profilu zadavatele MČ Praha 5 – https://zakazky.praha5.cz/
Konec platnosti popisu úkonu Po uplynutí zákonné skartační lhůty
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

1)      Profil zadavatele MČ Praha 5

2)       https://zakazky.praha5.cz/

3)      Registr smluv – https://smlouvy.gov.cz/

4)      Věstník veřejných zakázek – https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě