Oddělení územního rozvoje

Adresa: Štefánikova 17, 150 22, Praha 5.

 

• konzultuje a vyjadřuje se k záměrům, studiím a projektové dokumentaci staveb, k využití území a pozemků z hlediska koncepčních podkladových dokumentů pravidel MČ,

• zpracovává podklady pro jednání orgánů samosprávy a na základě jejich usnesení připravuje návrhy vyjádření MČ,

• koordinuje stavební aktivity se záměry MČ,

• zastupuje MČ jako účastníka územních řízení ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze,

• zabezpečuje a podílí se na prezentaci MČ formou výstav, besed, v tisku apod.,

• řeší a projednává stížnosti a podněty veřejnosti vztahující se k územnímu rozvoji MČ.