Vedoucí

Ing. Dana Ševčíková

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000203
E-mail: dana.sevcikova@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5.

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”) a jeho prováděcími vyhláškami, provádí územní a stavební řízení pro umisťování a povolování  staveb. Vydává rozhodnutí, osvědčení a sdělení dle správního řádu např. řízení o výjimkách z vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě