Oddělení účetnictví

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

První patro, č. dv. 133-135.

 

Oddělení vede účetnictví MČ Praha 5. Metodicky usměrňuje účetnictví příspěvkových organizací. Zajišťuje platební a zúčtovací styk. Vede účetní evidenci pohledávek a závazků.