Oddělení převodu nemovitých věcí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

1.       Prodej nebo odkoupení nemovitosti

2.       Pronájem bytů

3.       Antigraffiti program

 

V jakém případě ve věci jednat

1.       Fyzická nebo právnická osoba v případě zájmu o prodej nebo nabytí nemovitosti,

2.       Fyzická nebo právnická osoba v případě zájmu nájmu

3.       Majitel nemovitosti na území MČ Praha 5 – fyzická nebo právnická osoba v případě zájmu o účast v programu

Charakteristika úkonu podané žádosti
Výsledek úkonu

1.       Kupní smlouva, zamítnutí žádosti

2.       Nájemní smlouva, zamítnutí žádosti

3.       Smlouva o účasti v programu Antigraffiti

Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

1.       Prodej, nákup – Žádost o odkoupení nemovitosti nebo nabídka na prodej nemovitosti, zdůvodnění, upřesnění nemovitosti, kontakt

2.       Pronájem – Vyplněný formulář opatřený uznávaným elektronickým podpisem a doložené přílohy dle typu žádosti (přílohy jsou vyjmenované na formuláři)

3.       Antigraffiti program – Vyplněná přihláška do programu Antigraffiti

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1.     Prodej, nákup – Žádost nebo nabídka, zdůvodnění, upřesnění nemovitosti, kontakt

2.     Pronájem – Vyplněný a podepsaný formulář a doložené přílohy dle typu žádosti (přílohy jsou vyjmenované na formuláři)

3.    Antigraffiti program – Vyplněná přihláška do programu Antigraffiti

 

 

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Do datové schránky yctbyzq

1.       Prodej, nákup – žádost nebo nabídku podanou elektronicky nutno opatřit uznávaným elektronickým podpisem, podatelna@praha5.cz,

2.       Pronájem – žádost podanou elektronicky nutno opatřit uznávaným elektronickým podpisem, podatelna@praha5.cz

3.       Antigraffiti program – přihláška do Antigraffiti programu na adresu graffiti@praha5.cz, případně na adresu podatelna@praha5.cz – nutno opatřit uznávaným elektronickým podpisem

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

1.       Prodej, nákup – poštou nebo přímo do podatelny Úřadu MČ Praha 5, Odbor bytů a převodů nemovitých věcí nám. 14. října 1381/4, 150 22       Praha 5

2.       Pronájem – osobně v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, odbor bytů a převodů nemovitých věcí, 5. patro nebo doručit poštou na adresu ÚMČ Praha 5.

(https://www.praha5.cz/pronajem-bytu)

 

 

Žádosti o pronájem bytu
ze sociálních důvodů, pro seniory:

Dana Roubíčková, č. dveří 524, tel.: 257 000 136,
e-mail: dana.roubickova@praha5.cz
pro preferované profese:

Mgr. Marcela Justová, č. dveří 518, tel.: 257 000 478,
e-mail: marcela.justova@praha5.cz

3.       Přihláška do antigraffiti programu – poštou nebo přímo do podatelny Úřadu MČ Praha 5, Odbor bytů a převodů nemovitých věcí, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Kde najdu, zda mohu žádat o pronájem nebo se zúčastnit nabídkového řízení na pronájem obecního bytu?

Podmínky pro zařazení žadatele do evidence daného typu žádostí se řídí dle platných Zásad bytové politiky (https://www.praha5.cz/zasady-bytove-politiky-mc-praha-5/). Nabídková řízení se řídí vždy platnými podmínkami daného řízení.

Kde najdu, zda je vypsáno nabídkové řízení na pronájem obecního bytu?

Každé nabídkové řízení je zveřejněno na Úřední desce (https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/) v části Odbor bytů a převodů nemovitých věcí.

Kde najdu, zda je vypsáno nabídkové řízení na prodej obecního nemovitého majetku?

Každé nabídkové řízení je zveřejněno na Úřední desce (https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/) v části Odbor bytů a převodů nemovitých věcí.

 

Kde najdu formuláře pro podání žádosti o byt?

V menu Potřebuji vyřídit -> Formuláře pro stažení a poté Oddělení správy a pronájmu bytů

(https://www.praha5.cz/kategorie/formulare-ke-stazeni/formulare-ke-stazeni-odbor-bytu-a-privatizace/formulare-ke-stazeni-oddeleni-spravy-bytu-a-pronajmu-bytu-a-socialniho-bydleni/)

Kde najdu, zda se mohu přihlásit do Antigraffiti programu?

V menu http://www.5antigraffiti.cz/index.php

Sankce
Působnost Samostatná působnost
Oblast
Klíčová slova Prodej, nákup, nájem, antigraffiti
Počátek platnosti popisu úkonu Bydlení a stavba
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě