Oddělení přestupků

Adresa: Štefánikova 13–15, Praha 5

Úřední hodiny
(Poslední klient bude odbaven 10 minut před koncem pracovní doby).

 

Projednává přestupky fyzických a právnických osob a to přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dále projednává přestupky stanovené v Organizačním řádu Úřadu městské části a podání občanů.

Na dožádání orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů poskytuje zprávy o pověsti z místa bydliště.

Předepisuje pokuty pro ekonomický odbor ÚMČ Praha 5 a archivuje jednotlivé přestupky v souladu s instrukcí MV ČR a skartačním řádem.

Přestupkové řízení - informace