Oddělení místních poplatků a pokut

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

První patro, č. dv. 104, 105, 106, 107.

Úřední hodiny

Oddělení provádí správu místního poplatku ze psů, místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze vstupného a poplatku za užívání veřejného prostranství. Oddělení vymáhá nedoplatky na pokutách uložených právnickým a fyzickým osobám odbory ÚMČ Praha 5 a nedoplatky na pokutách ZPS, včetně vratek za platby po splatnosti. Zapečeťuje, otevírá a přepočítává obsah pokladniček při konání veřejných sbírek, přijímá ohlášení tomboly s herní jistinou 100 a více tisíc korun a turnajů malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin). Vyřizuje žádosti o posečkání daně a povolení splátek na místních poplatcích a pokutách uložených odbory ÚMČ Praha 5. Provádí kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou při provozování hazardních her na území MČ Praha 5.

Dříve než navštívíte oddělení místních poplatků a pokut, dovolte prosím, několik doprovodných informací.

Čekárna oddělení se nachází v 1. patře budovy Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13,15. V čekárně je umístěna dotyková obrazovka s výdejem pořadových čísel, na které si navolíte příslušnou agendu pro vyřízení vaší žádosti, tzn. oddělení místních poplatků a pokut + kliknete na příslušnou agendu. Usaďte se prosím a vyčkejte na vyvolání vašeho pořadového čísla. Po jeho zobrazení na TV obrazovce pokračujte směrem doleva na příslušné pracoviště podle vašeho pořadového čísla a čísla přepážky k odbavení.

Oddělení má 8 přepážek, z nichž každá vykonává specifickou agendu na úseku oddělení místních poplatků a pokut.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Zdenka Balzarovávedoucí oddělenízdenka.balzarova@praha5.cz257000536
Libor Šicreferent - správa místního poplatku ze vstupného, vymáhání pokut ZPS a vratky za platby po splatnostilibor.sic@praha5.cz257000887
Martina Oroszkáreferentka - vymáhání pokut ZPS, vratky za platby po splatnostimartina.oroszka@praha5.cz257000929
Zuzana Cihelkováreferentka - vymáhání pokut ZPS, vratky za platby po splatnostizuzana.cihelkova@praha5.cz257000851
Eva Kubátováreferentka - správa pobytového poplatku a správa ukončeného místního poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacityeva.kubatova@praha5.cz257000527
Jitka Hartmanováreferentka - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 mimo ZPSjitka.hartmanova@praha5.cz257000526
Alena Pallagyováreferentka - správa místního poplatku ze psůalena.pallagyova@praha5.cz257000535
Barbora Bulínováreferentka - vymáhání pokut ZPS, vratky za platby po splatnostibarbora.bulinova@praha5.cz257000565