Anna Matochová, DiS.

Organizační struktura

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Funkce

správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytů

Kontaktní informace

Telefon: 257000867
E-mail: anna.matochova@praha5.cz

Kancelář

051

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5