Anna Matochová, DiS.

Organizační struktura

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb
Oddělení evidence obyvatel a voleb

Funkce

správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytů

Kontaktní informace

Telefon: 257000867
E-mail: anna.matochova@praha5.cz

Kancelář

011

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5