Oddělení sociálních kurátorů – dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

27/03/2024

Adresář poradenských služeb Praha 2013

http://www.csspraha.cz/wcd/users-data/file/adresar_poradenskych-sluzeb_praha_2013_v2.pdf

 Krizové sociální bydlení – odkaz

Osoby bez přístřeší:

Nestátní organizace zaměřené na sociální služby pro osoby bez přístřeší, poskytující nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy a terénní programy.

Naděje www.nadeje.cz

Poskytuje ordinaci praktického lékaře, stomatologa, gynekologa a psychologa pro lidi bez domova.

rozpis stanovišť Mobilní sociální služby organizace Naděje pro osoby bez přístřeší:

http://www.nadeje.cz/img-content/4/files/dokumenty/STANOVISTE%20MSS_27.5.2016.pdf

 

Armáda spásy www.armadaspasy.cz

 

Arcidiecézní Charita www.praha.charita.cz/sluzby/svterezie

 

Program Máří www.programmari.cz

Poskytuje sociální služby výhradně ženám bez domova

Centrum sociálních služeb Praha www.csspraha.cz
Pouliční průvodce Prahou “V Praze doma bez domova”

http://www.csspraha.cz/wcd/publikace/vprazedomabezdomova2018.pdf

 

Azylové domy pro osoby bez přístřeší:

Armáda spásy Azylový dům – Centrum sociálních služeb B. Bureše – Tusarova 1271/60, Praha 7 – Holešovice, tel: 220 184 000, 220 184 011 (muži/ženy)

Azylový dům pro muže v Praze K srdci klíč – Antonína Čermáka 85/4, Praha 6

tel: 224 321 873, 775 731 725 (muži)

Azylový dům s ošetřovatelskou službou – ADOS – CSSP – Šromova 861, Praha 9

tel: 734 182 686 (muži/ženy)

Azylový dům Skloněná – CSSP – Malá Skloněná 521, Praha 9, tel: 284 825 241 (muži)

Azylový dům sv. Terezie – Arcidiecézní Charita – Pernerova 336/20, Praha 8

tel: 224 815 995 (muži/ženy)

Azylový dům Šromova – CSSP – Šromova 862/3, Praha 9, tel: 281 914 376 (muži/ženy)

Azylový dům Vinička městské části Prahy 6 – Na Viničce 624/9, tel: 220 189 667, 220 189 612 (muži/ženy)

Dům Naděje Praha – Záběhlice Naděje o.s. – K Prádelně 135/2, Praha 10,

tel: 272 660 460, 775 868 864 (muži/ženy)

Dům Naděje Praha – Žižkov Naděje o.s. – Husitská110/70, Praha 3,

tel: 222 783 957, 775 868 862 (muži)

Dům Naděje Praha – Vršovice Naděje o.s. – Rybalkova 351/31, Praha 10

Tel: 271 741 360, 775 868 863 (ženy)

 

Noclehárny:

Armáda spásy Azylový dům – Centrum sociálních služeb B. Bureše – Tusarova 1271/60, Praha 7 – Holešovice, tel: 220 184 000, 220 184 011 (muži/ženy)

Azylový dům sv. Terezie – Arcidiecézní Charita – Pernerova 336/20, Praha 8

tel: 224 815 995 (muži/ženy)

Dům Naděje Praha – Žižkov Naděje o.s. – Husitská110/70, Praha 3,

tel: 222 783 957, 775 868 862 (muži)

Loď Hermes – noclehárna – CSSP – Nábřeží Kapitána Jaroše, Praha 7 (Pod Štefánikovým mostem, tel: 774 986 792 (muži, ženy)

Středisko Naděje Praha – Na Slupi 1484/12, Praha 2, tel: 775 889 601 (muži, ženy)

 

 

Osoby ve výkonu trestu, osoby propuštěné z výkonu trestu:

Rubikon centrum – nestátní nezisková organizace působící v oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí zpět do společnosti.

www.rubikoncentrum.cz

 

Probační a mediační služba

  • Integrace pachatele – začlenění obviněného/pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů.
  • Participace poškozeného – zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění
  • Ochrana společnosti – řešení konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivní zajištění realizace uložených alternativních trestů a opatření.

www.pmscr.cz
 

Osoby ohrožené užíváním návykových látek:

Nestátní neziskové organizace poskytující kontaktní centra, terénní programy, adiktologické ambulance, gamblingové ambulance, terapeutické komunity, centra následné péče, doléčovací centra pro osoby drogově závislé.

Progressive o.p.s. www.progressive-os.cz

Poradenská linka STAGE 5: 605 319 926, stage5@progressive-os.cz

Sananim www.sananim.cz

Poradenská linka: 283 872 186

Drop in o.p.s. www.dropin.cz

Poradenská linka: 222 221 431

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Osoby podávající žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi musejí být zaevidovány na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Veškeré formuláře k žádostem o dávky v hmotné nouzi najdete zde:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp

  • Příspěvek na živobytí (PnŽ) – je potřeba vyplnit tento formulář:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=PnZ170701501&CMD=EditForm&SSID=Mss9PjMQMdGRcLWNJRGcQ3GqYWmI6uT.

  • Doplatek na bydlení (DnB) – je potřeba vyplnit tyto formuláře:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=DByd170701502&CMD=EditForm&SSID=yggk1IKVw0lZiBF4cM97zdKA3fPWjw68

 

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=XInfByt170701607&CMD=EditForm&SSID=syxfVjkCzi~LxZMRvY3fIFWhWmS_UzXv

 

  • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) – je potřeba vyplnit tento formulář:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=MopS150101511&CMD=EditForm&SSID=HU8VZ_95QWT0XBF_eMOuA9cUugigL1zm

 

K formulářům PnŽ, DnB a MOP se vždy musí přikládat tyto formuláře:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=XPrijM150101610&CMD=EditForm&SSID=pgGVfj68bheW5JtT~f.RzML4_5bbZwG6

 

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=XSMPom170701611&CMD=EditForm&SSID=eSS3fuVebLo2t8ngEwnij.5rCgWZgLkJ

 

pokud si příjemce bude dávku vyzvedávat na poště, je potřeba vyplnit tento formulář:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=SouhCP140101608&CMD=EditForm&SSID=~A3SfdX99CWpZmPDbyGEgdv91Gd_6Cti

 

pokud má příjemce dávky dietní stravování (diabetes, celiakie…):

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=XDieta140101606&CMD=EditForm&SSID=JsV7kKckMSnc_Gq_U.rxSznE_mcP~d4R

 

pokud má příjemce dávek vyživovací povinnost:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=XVyzPov150101612&CMD=EditForm&SSID=nwJqSSNtY.i2Tt3IZKflAkOgOXz457HL

 

Ubytovny:

Seznam Úřadem práce schválených ubytoven, na které je možné čerpat dávku doplatek na bydlení, se neustále aktualizuje. Tento aktuální seznam Vám mohou poskytnout sociální kurátoři pro dospělé.

 

Agenda poradce pro cizince a národnostní menšiny – dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Odborné sociální poradenství
Žitná 1574/51, Praha 1-Nové Město, 110 00
Kontakty: 
telefon   252 543 864
e-mail    opu@opu.cz  
web        http://www.opu.cz

 

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Zázvorkova 2007/6, Praha 13-Stodůlky, 155 00
Kontakty: 
telefon    224 224 379
e-mail    poradna@refug.cz  
web        http://www.uprchlici.cz

 

Integrační centrum Praha
Pobočka ICP Praha 13 – Lužiny
Zázvorkova 2007/6, Praha 13 – Lužiny, 155 00
Kontakty:
Telefon   +420 252 543 846, 775 564 654 (aj), 775 553 730 (aj, rj), 773 438 873 (aj, arab)
web          http://www.icpraha.com/

 

Poradna pro migranty a uprchlíky
Arcidiecézní charita Praha

Pernerova 336/20, Praha 8-Karlín, 186 00
Kontakty:
Telefon      224 813 418
e-mail        migrace@praha.charita.cz
web            http://praha.charita.cz/

 

Centrum pro integraci cizinců – Sociální poradenství pro migranty
Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Kontakty:
Telefon     222 713 332 774 866 838
e-mail       info@cicpraha.org
web           http://www.cicpraha.org/

 

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. – DOM TYKADLO
Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 
Kontakty:
Telefon         283 840 795
e-mail           tykadlo@dom-os.cz
web               http://dom-os.cz/

 

Občanská poradna Praha
Jakubská 3, Praha 1, 110 00
Kontakty:
Telefon        222 310 110
e-mail          op.praha1@seznam.cz
web              www.oppraha1.wz.cz

 

Občanská poradna Společnou cestou
Spytihněvova 162/4, Praha 2  128 00
Kontakty:
Telefon       223 011 642
e-mail         poradna@spolcest.cz
web             www.spolcest.cz

 

In IUSTITIA, o.p.s.
Eliášova 467/28, Praha 6-Bubeneč, 160 00 
Kontakty:
Telefon       212 242 300, 800 922 922
e-mail         in-ius@in-ius.cz
web             http://www.in-ius.cz/

 

Člověk v tísni, o.p.s.

náměstí 14. října 1275/3, Praha 5-Smíchov, 150 00

Kontakty:

Telefon       777 782 066, 257 215 629

e-mail         vaclav.kucera@clovekvtisni.cz

web             www.clovekvtisni.cz

 

InBáze, z. s.
Legerova 357/50, Praha 2-Vinohrady, 120 00
Sofijské náměstí 3400/6, Praha 12-Modřany, 143 00
Libušská 319/126, Praha-Libuš, Písnice, 142 00
Kontakty:
Telefon                        224 941 415
Fax                               224 941 415
e-mail                          info@inbaze.cz
web                              www.inbaze.cz

 

Český helsinský výbor – poradenské centrum Českého helsinského výboru
Štefánikova 216/21, Praha 5-Smíchov, 150 00
Kontakty:
Telefon                                257 221 141
e-mail                                  poradna@helcom.cz
web                                      www.helcom.cz

 

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Baranova 33, Praha 3 – Žižkov, 130 00
Kontakty:
Telefon                               224 224 379
e-mail                                 poradna@refug.cz
web                                     www.uprchlici.cz

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Kovářská 939/4, Praha 9-Libeň, 190 00
Kontakty:
Telefon                              284 683 714
Fax                                     233 371 258
e-mail                                opu@opu.cz
web                                    www.opu.cz

 

 

Centrum pro integraci cizinců

Adresa:
Kubelíkova 55
130 00 Praha 3
Tel: 222 360 452
Email: Info@cicprahaorg.cz
Web: www.cicpraha.org

 

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Adresa:
Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
Mobil: +420 773 636 144
Email: metodik@icpraha.com
Web: www.icpraha.com

 

META, o.s.

Adresa:
Ječná 17, (3.patro)
120 00 Praha 2
Tel: 222 521 446, 775 339 003 
Email: info@meta-os.cz
Web: www.meta-os.cz

 

Poradna pro integraci

Adresa:
Senovážná 2, Praha 1
Tel: 224 216 758, 224 233 034, 603 281 269
Email: praha@p-p-i.cz
Web: www.p-p-i.cz

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Adresa:
Ječná 7, Praha 2
Tel: 270 003 280
Email: poradna@poradna-prava.cz
Web: www.poradna-prava.cz

 

Sdružení pro integraci a migraci

Adresa:
Baranova 33, Praha 3
Tel: 224 224 379
Email: poradna@refug.cz
Web: www.migrace.com

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Adresa:
Kovářská 4, Praha 9
Tel: 284 683 714, 284 683 545
Email: opu@opu.cz
Web: www.opu.cz

 

Člověk v tísni

Adresa:
Vítkova 24, Praha 8
Tel:: 777 782 066
Email: vaclav.kucera@clovekvtisni.cz
Web: www.clovekvtisni.cz

 

MVČR – OAMP

Adresa:
Koněvova 188/32, Praha 3
Tel. 974 820 415
Email: opu@mvcr.cz
Web: www.mvcr.cz

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě