Odbor informatiky

Štefánikova ul. 13,15, 150 22, Praha 5