Odbor informatiky *

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Provozování informačních systémů a technologií pro podporu výkonu orgánů veřejné moci
V jakém případě ve věci jednat Odbor zajišťuje provoz všech IT systémů nezbytných a potřebných pro chod Úřadu městské části Praha 5 – interní servisní činnost
Charakteristika úkonu

Navrhuje, spravuje a řídí HW prostředky.

Spravuje a provozuje SW pro výkon OVM i vlastní provoz.

Koordinuje a propojuje OVM s ostatními potřebnými systémy státní správy a samosprávy.

Zajišťuje výkon kybernetické bezpečnosti.

Řídí se převážně legislativou

– zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,

– zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

–  zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek úkonu IT provoz zajišťující chod Úřadu městské části v souladu s platnou legislativou.
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost
Oblast Provoz IT technologií a systémů.
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 * OIN není orgánem veřejné moci

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě