Finanční výbor

Členové:
Ing. Tomáš Adamják
Ing. Vítězslav Katzer
Mirka Havlová
Ing. Martin Frélich
Ing. Jan Kárník
Jan Kavalírek
Ing. Hana Dušková
RNDr. Jan Macek
Tajemnice: 
Vendulka Hášová - l. 900

Termíny zasedání Finančního výboru ZMČ na I. pololetí roku 2018

FINANČNÍ VÝBOR - TERMÍNY ZASEDÁNÍ 1.pololetí 2018

1. a 2 zasedání 9.1. a 23.1.

3. a 4. zasedání  6.2 a 20.2. zrušeno

5. a 6. zasedání  6.3. zrušeno a 20.3.

7. a 8. zasedání 10.4. a 24.4. zrušeno

9. a 10. zasedání 15.5. a 29.5.

11. a 12. zasedání  12.6 a 26. 6.

Termíny mimořádných zasedání Finančního výboru ZMČ na I. pololetí roku 2018

30.1.2018

Pokud nebude určeno jinak, zasedání začíná v 17:00 hodin v zasedací místnosti RMČ

Statut Finančního výboru
Zápisy ze zasedání Finančního výboru - 2003 až 2012
Zápisy FV ZMČ Praha 5 za období 2012-2018
Programy zasedání FV MČ Praha 5
Zprávy z činnosti Finančního výboru

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ondřej Kreidlčlen zastupitelstvaondrej.kreidl@praha5.cz