1. Schválení programu 12. zasedání FV Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 12. zasedání FV
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/5/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
2. Přehled rozpočtových opatření
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Různé
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/3/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/4/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/5/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
6. Žádost o prominutí příslušenství
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
7. Různé
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/7/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
3. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 – převod do fondu rezerv
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/3/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2017
26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/4/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení programu 8. zasedání FV Schválení zápisu 7. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 8. zasedání FV
16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 8/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Zpráva o stavu pohledávek za rok 2017
16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 8/2/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 8/4/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 8/5/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
6. Různé
16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 8/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
11/04/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 7/4/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
5. Různé
11/04/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 7/5/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě