ZŠ Peroutkova – urbanisticko architektonická studie okolí ulice Peroutkova

Studie, která prověřila možné umístění areálu ZŠ při ulici Peroutkova a je podkladem pro pořizování změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  Umístění ZŠ v této ploše je možnou budoucí rezervou řešení školských kapacit v území.

druh dokumentace: studie

zpracovatel: Aulík Fišer architekti

datum pořízení: 01/2023

projednání v orgánech MČ:

03.01.2023 Výbor pro územní rozvoj – přijaté usnesení č. VUR/2/5/2023

12.01.2023 Školský výbor – přijaté usnesení č. VŠK/2/7/2023

09.05.2023 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/18/466/2023

 

Ke stažení:

Aktuality:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě