Motolské údolí

Prověření možností prostorového a funkčního využití vymezeného území podél ul. Plzeňská. Projekt obsahuje ucelené řešení veřejného prostranství na základě podrobné analýzy území a výstupů ze zapojení veřejnosti do procesu plánování. Vzhledem k rozsahu řešeného území je projekt pracovně rozdělen do dvou etap. První etapa „Plzeňská – Vrchlického řeší východní část území od Košířského náměstí po Městský okruh. Druhá etapa „Plzeňská – Motol“ řeší západní část území od Motolských rybníků po Košířské náměstí.

druh dokumentace: urbanisticko – architektonická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 12/2017-12/2018

projednání v orgánech MČ:

17.04.2019 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/16/421/2019

 

Ke stažení:

Již proběhlo:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě