Program 3. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2016

21/03/2016

Pro otevření klikněte na přílohu…

Přílohy ke stažení

Program 3. zasedání Výboru majetku a investic v r. 2016

17/03/2016

Konaného dne 17.03.2016 v 17:00

Kde: Náměstí 14. října 4, 3. patro, místnost 330

 

Č. Bod jednání
1. Schválení Programu 3.zasedání Výboru majetku a investic dne 17.3.2016, zápisu 2.zasedání VMI dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů
2. Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného “Vzdělávacího institutu” která spočívá v právu chůze a jízdy na části pozemků parc.č. 3361 a 3366, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
3. Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy
4. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5
5. Různé

Chramosta Pavel

člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

 

V příloze naleznete Zásady prodeje bytů MČ P5.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě