Příprava cykloopatření

Městská část se účastní jednání o podobě řešení cykloopatření v křižovatce ulic Nádražní a Strakonická a aktivně se zajímá o projektovou přípravu lávky pro pěší a cyklisty na Císařskou louku, která by zlepšila průjezd cyklistů mezi Barrandovským mostem a centrem.

V roce 2015 byly zadány studie na cykloopatření v křižovatce ulic Zborovská a Lidická a na náměstí Kinských, které leží na páteřních cyklotrasách a jejichž současné řešení není optimální. Připravené studie již byly projednány se zástupci magistrátu hl. m. Prahy a Policie ČR a měli by vést ke zvýšení bezpečnosti cyklistů v místě, ležícím na páteřní cyklotrase, nebo kde jsou takovéto úpravy vyžadovány cyklistickou veřejností.

Přílohy ke stažení