Přijďte diskutovat o budoucím uspořádání parku Kavalírka

19/02/2019

Vážení spoluobčané, Spolek za záchranu parku Kavalírka a MČ Praha 5 vás zvou na setkání se zástupci spolku,  MČ Praha 5 a s architekty přizvanými ke spolupráci na obnově parku Kavalírka.

Přijďte a využijte jedinečnou příležitost k přednesení svých připomínek ve fázi přípravy obnovy parku.

 

  • Program:

Budete seznámeni se záměrem revitalizace parku, s prvotní studií. Následně proběhne diskuse o tom, jak si obyvatelé Košíř a Smíchova představují budoucí uspořádání parku (např. umístění dětského hřiště a sportoviště, parkové komunikace, osvětlení atd.).

Přizvaní architekti se budou moci dobře seznámit s tím, jaké jsou představy a potřeby občanů ve vztahu k parku a jeho budoucímu využití.

Předpokládaný konec setkání: v 19:00 hodin.

Pokud nemůžete přijít osobně, ale přesto byste se rádi do diskuse na dané téma zapojili, zašlete nápad či připomínku na email:

info@parkkavalirka.cz

Případně můžete „vyslat“ zástupce vašeho společenství vlastníků či bytového družstva, který by přednesl připomínky za ostatní členy tohoto společenství vlastníků či bytového družstva.

 

Postoj radnice k obnově parku

Zastupitelstvo MČ Praha 5 se s žádostí spolku o záchranu parku Kavalírka ztotožnilo a na svém zasedání 11. 9. 2018 schválilo, že pozemky pod parkem vykoupí od soukromých majitelů spolu se Spolkem na záchranu parku Kavalírka.

Pozemky tak budou ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 (koupí si spoluvlastnický podíl za 20,4 mil. Kč) spolku (koupí si spoluvlastnický podíl za 1,1 mil. Kč).

Zástupci spolku tehdy poděkovali všem 38 zastupitelům MČ Praha 5, kteří hlasovali pro výkup pozemků, jmenovitě pak místostarostovi Martinu Slabému, který „dovedl odkup do úspěšného konce“.

 

 

 

V příloze ke stažení najdete studii přeměny parku Kavalírka.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě