Opatrovnictví člověka

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Opatrovnictví člověka
V jakém případě ve věci jednat Soud jmenuje MČ Praha 5 opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti
Charakteristika úkonu Zastupování opatrovance v rozsahu jeho omezení ve svéprávnosti.
Výsledek úkonu naplnění opatrovancových práv a chránění jeho zájmů
Kdy věc řešit nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka MČ Praha 5
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Soudem doložené rozhodnutí o jmenování opatrovníka MČ Praha 5
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Soudem doložená Listina opatrovníka
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky U příslušného soudu
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat U příslušného soudu
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu není předmětem úkonu
Opravné prostředky odvolání do rozhodnutí o jmenování opatrovníka
Časté dotazy

·         Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat s a právně jednat?

·         Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/casto-kladene-otazky-odbor-socialni-problematiky/

 

Sankce
Působnost Státní správa v přenesené působnosti
Oblast Zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Klíčová slova omezení ve svéprávnosti, opatrovník, opatrovanec
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1. 2014
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

NE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě