Oznámení: Svolání Zastupitelstva městské části Praha 5 na 29. 1. 2019

22/01/2019

Starosta MČ Praha 5 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. svolává 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5.

Zasedání se koná se dne 29. 01. 2019 od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

Předběžný program viz příloha ke stažení níže.

 

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit v době mezi 15.00 – 15.30 hod.

Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě