Museum skla Portheimka uvádí novou výstavu Caution: Contents Hot! Sklo v netradičních souvislostech

Mezi mihotajícími se záclonami probleskují napětí, vůně růží a záře neonů. Skutečnost, na níž ulpívají červené i bílé světlo, je záměrně skrytá i poodhalená. To definuje novou výstavu „Caution: Contents Hot! Sklo v netradičních souvislostech“, kterou můžete shlédnout již v sobotu 22. června 2019 v Museum skla Portheimka.

Výstava děl Vendulky Prchalové a Heleny Todd představuje experimentální přístupy k současné sklářské tvorbě a designu. Obě autorky dlouhodobě pracují se sklem netradičním způsobem a kombinují je s dalšími látkami a médii, čímž vystupují z mnohdy uzavřeného materiálově specifického prostředí.

„Výstavu Caution: Contents Hot! považuji za zcela výjimečný projekt, který zavede návštěvníky do světa dosud nepoznaného. Exponáty a jejich kompozice ve vás vyvolají hluboký vnitřní prožitek. Jsem rád, že se Museum skla Portheimka nebojí ani experimentální tvorby. Skvělé druhé místo Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii „Muzejní počin roku 2018“ jen dokazuje, že se Museum skla Portheimka vydalo správnou cestou,“ uvedl radní MČ Praha 5 pro kulturu, Lukáš Herold (ODS).

Úvahy nad materiemi a tvůrčími procesy, jejich proměnlivostí a neukončeností, se propisují do výsledné podoby výstavy. Nové objekty a instalace do jisté míry určuje předchozí zkušenost, na niž je při tvorbě dalších děl experimentálně navazováno. Proces se stává nezbytným východiskem a nová díla jeho extenzí. Vedle již existujících uměleckých děl a designu jsou představeny zcela nové realizace, které vznikly u příležitosti výstavy, včetně  společného projektu obou autorek. Vybraná díla jsou zároveň zasazena do prostor stálé expozice, kde formou intervence více či méně násilně narušují původní podobu instalace.

Doprovodný program k výstavě

KURÁTORSKÉ PROHLÍDKY A PROHLÍDKY S AUTORKAMI

 • 8.8., 18:00 Kurátorská komentovaná prohlídka s Alenou Štěrbovou a umělkyněmi Vendulkou Prchalovou a Helenou Tood, autorkami výstavy Caution: Contents Hot!
 • 26.9., 17:00 Kurátorská komentovaná prohlídka s Alenou Štěrbovou výstavy Caution: Contents Hot
 • 15.10.,  17:00 Kurátorská komentovaná prohlídka s Alenou Štěrbovou a umělkyněmi Vendulkou Prchalovou a Helenou Tood, autorkami výstavy Caution: Contents Hot!
  Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST S LEKTORKOU MUSEA SKLA PORTHEIMKA

 • 1.7., 21.8., 18.9., 23.10., 11:00 Komentovaná prohlídka výstavy Caution: Contents Hot!
 • 23.7., 4.9., 10.10., 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Caution: Contents Hot!
 • Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz

SPECIÁLNÍ AKCE

 • 27.6., 11:00 a 16:00 V rámci akce ROK V PORTHEIMCE komentovaná prohlídka výstavy Caution: Contents Hot! s lektorkou.
  K platné vstupence zdarma, rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz

 

 • 8.8., 18:00–22:00 HOT!808°C Komentovaná prohlídka a DJ performance k výstavě Vendulky Prchalové a Heleny Todd Caution: Contents Hot!

18.00 komentovaná prohlídka s Vendulkou Prchalovou, Helenou Todd a Alenou Štěrbovou

19.00-22.00 Dj performance

19: 00 Lorok

20:00 Martyyna

21:00 Dirrtina b2b dzurillah

Komentovaná prohlídka/ cena vstupenky +40 Kč/ Rezervace na programy@museumportheimka.cz či +420 776 036 111 DJ Performance/ zdarma

 

HRAVÉ PROHLÍDKY PRO RODIČE S DĚTMI SPOJENÉ S TVŮRČÍ DÍLNOU

 • 20.8. a 19.9., 15:00–16:30 | Průvodce+

Hravá prohlídka výstavy s lektorkou, která společně s dětmi a jejich rodiči poodhalí skryté významy artefaktů. V programu bude mít každý žák/student tištěného průvodce výstavou, který díky úkolům (doplňovačkám, hledání, dokreslování…) prohlubuje vizuální zážitky a udržuje divákovu pozornost.
Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz

WORKSHOPY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 • 23.7., 15:00–16:30 Dotek a otisk – struktura, povrch, kompozice

Workshop pro dospělé i děti se skládá z prozkoumání výstavy a následné výtvarné reflexe, ve které budeme společně hledat odpovědi nejenom na naznačené otázky uměleckých děl ve výstavě, ale rovněž na ty, jež budou dospělé i děti bezprostředně v expozici napadat. V ateliéru budeme tvořit kombinovanými grafickými technikami tisku z výšky – monotypem nebo tiskem z koláže s důrazem na kompozici, strukturu a povrch

 • 7.8., 15:00–16:30 Urban Vibe

V první části workshopu, který je určen pro dospělé i děti, společně prozkoumáme výstavu a budeme hledat společné umělecké dílo Vendulky Prchalové a Heleny Todd, Urban Vibe. V ateliéru na uměleckou instalaci navážeme, staneme se na chvíli umělci a vytvoříme městský les dle vlastní představy. Tvořit budeme variováním stejných tvarů (jaké umělkyně použily na výstavě) na čtvrtku A3, pomocí šablony či tvarů natištěných na fólii. Důraz bude kladen na hru s liniemi a jejich variováním, na odlesk města formou malby fluorescentní barvou.

 • 10.9., 15:00–16:30 Sklo+

Workshop pro dospělé i děti je rozdělen na dvě části, v první budeme společně zkoumat propojení různorodých materiálů se sklem v uměleckých dílech Vendulky Prchalové a Heleny Todd. V druhé se přesuneme do ateliéru, kde budeme tvořit umělecké dílo z obyčejné spotřební skleničky, kterou doplníme o materiál dle vlastního výběru (kůže, textil, plast…). Povrch skla můžeme umělecky „ozdobit“ také pomocí sklářských technik (broušení skla, kresba a malba na sklo).

 • 24.9. a 19.10., 15:00–16:30 Svítící zámotek

Workshop pro dospělé i děti je úzce navázán na výstavu, ve které budeme postupně odhalovat, odmotávat vlákno, které nás expozicí provede. Budeme si všímat rozdílnosti materiálů, jejich vlastností a netradičních kombinací, které jsou hlavním motivem výstavy. V druhé části se přesuneme do výtvarně-vzdělávacího ateliéru, kde odmotaná textilní vlákna navineme na skleněné svícínky. Zaměříme se na strukturu, tvar a efekt prosvětlení textilního vlákna plamenem svíčky.

 • 1.10., 15:00–16:30 Svět před nebo za záclonou

Workshop pro dospělé a děti je inspirován netradiční architektonickou instalací výstavy, ve které převládá textilní materiál ve formě záclony. K čemu vlastně záclony slouží? Chrání nás před světem venku a vytváří pocit intimity? Nebo si záclonami vymezujeme území? Jaké mají vlastnosti a strukturu? V první části workshopu prozkoumáme architektonickou instalaci výstavy, v druhé budeme tvořit kombinovanými technikami do obrazového rámu. Základem bude záclona dle vlastního výběru a pomocí fusingu – spékání, vyšívání, proplétání a lepení netradičních materiálů a tisku vytvoříme svět před nebo za záclonou. Cena workshopu 100 Kč, Rezervujte si termín na emailu: programy@museumportheimka.cz

WORKSHOPY PRO DĚTI

 • 8.10., 15:00–16:30 Dotek a otisk – struktura, povrch, kompozice
 • 15.10., 15:00–16:30 Sklo+
 • 22.10., 15:00–16:30 Urban Vibe

Cena workshopu 100 Kč, Rezervujte termín pro Vaše dítě na emailu: programy@museumportheimka.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ VENDULKY PRCHALOVÉ A HELENY TODD
CAUTION: CONTENTS HOT! SKLO V NETRADIČNÍCH SOUVISLOSTECH

PRO ŠKOLY

Základem doprovodných programů je hravá prohlídka výstavy s lektorkou a následná výtvarná reflexe ve výtvarně-vzdělávacím ateliéru Musea skla Portheimka. Nabízené programy přizpůsobí lektoři adekvátně věku skupiny, jsou tedy vhodné pro všechny věkové kategorie od předškoláků.

Dotek a otisk – struktura, povrch, kompozice
Je možné sklo propojit s jiným materiálem? Poznáme materiál po hmatu? Může se výstava otisknout do paměti i na papír? V hravé prohlídce výstavy a následné výtvarné reflexi budeme společně hledat odpovědi nejen na naznačené otázky, ale také na ty, které budou žáky/studenty bezprostředně napadat v prostorách výstavy. V ateliéru budeme tvořit kombinovanými grafickými technikami tisku z výšky – monotypem nebo tiskem z koláže s důrazem na kompozici, strukturu a povrch.

Urban Vibe
Má každé město svůj les? Jak může vypadat a čím je tvořen? Je ve výstavě schován? Jak by vypadal, kdybychom ho
navrhovali my? V první části programu prozkoumáme výstavu a budeme hledat společné umělecké dílo Vendulky Prchalové a Heleny Todd, Urban Vibe. V ateliéru na uměleckou instalaci navážeme, staneme se na chvíli umělci a vytvoříme městský les dle vlastní představy. Tvořit budeme ve dvojicích variováním stejných tvarů (ve formě šablony či tvarů natištěných na fólii), jaké umělkyně použily v expozici. Důraz bude kladen na hru s liniemi a jejich  variováním, obrysy a odlesk města formou malby fluorescentní barvou.

Sklo+
Lze kombinovat sklo v různých formách a tvarech s dalšími materiály, které mají jinou strukturu, povrch a vlastnosti? Ve výstavě budeme společně studovat propojení různorodých materiálů se sklem v uměleckých dílech Vendulky Prchalové a Heleny Todd. V druhé části se přesuneme do ateliéru, kde vytvoříme umělecké dílo z obyčejné spotřební skleničky, kterou doplníme o materiál dle vlastního výběru (kůže, textil, plast…). Povrch skla můžeme umělecky dekorovat také pomocí sklářských technik (broušení skla, kresba a malba na sklo).

Průvodce+
Hravá prohlídka výstavy s lektorkou, která společně s dětmi poodhalí skryté významy artefaktů. V programu bude mít každý žák/student tištěného průvodce výstavou, který díky úkolům (doplňovačkám, hledání, dokreslování…) prohlubuje vizuální zážitky a udržuje divákovu pozornost.
Samoobslužné průvodce jsou určeny i k individuální návštěvě výstavy dětí nebo školních skupin.

 

Informace k výstavě:

Termín: 22. června 2019 – 3. listopadu 2019
Adresa: Museum skla Portheimka, Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5-Smíchov
Otevírací doba: úterý až neděle 10–18 hodin

 

Doprovodné programy Prchalová Todd