„Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova”

Projekt s názvem „Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova“ č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova.  Cílem projektu bylo vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. Projekt je v souladu Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5.

 

OP PPR