„Modernizace učeben pro polytechnickou výuku” ZŠ Waldorfská

11/07/2019

 

 

 

 

Projekt s názvem „Modernizace učeben pro polytechnickou výuku“ ZŠ Waldorfská, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu bylo modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami a vytvořit v Základní škole Waldorfská kvalitně vybavené “polytechnické hnízdo”. Udržitelnost projektu běží do roku 2025.

OP PPR logo

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě