„Modernizace učeben pro polytechnickou výuku” ZŠ Waldorfská

 

 

 

 

 

Projekt s názvem „Modernizace učeben pro polytechnickou výuku“ ZŠ Waldorfská, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu bylo modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami a vytvořit v Základní škole Waldorfská kvalitně vybavené “polytechnické hnízdo”.

OP PPR logo