Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je definován jako rozvoj naplňující potřeby současné generace, ale zároveň neohrožující naplňovaní potřeb generací budoucích.  Pro udržitelný rozvoj je stanoveno 17 cílů, které definovalo OSN.

Vlastní naplnění této myšlenky je vzhledem k neobnovitelnosti řady zdrojů poměrně náročné a jedná se o dlouhodobě běžící proces. Tento proces se v rámci úřadu městské části Praha 5 snažíme nastartovat určitými projekty, respektive podpořit jeho běh.

Projekty, které jsme v roce 2022 realizovali nebo realizujeme na podporu udržitelného rozvoje:

Srdce prahy 5 bije pro plechovky

ve spolupráci s Každá plechovka se počítá Jedná se o sběr plechovek ve speciální nádobě ve tvaru srdce, kromě sběru plechovek má akce především edukační význam, chce upozornit na fakt, že plechovky jsou ze 100%  recyklovatelné a že je důležité je sbírat, formou stálé sítě sběrných míst- šedé kontejnery. Jaký je pro Vás ten nejbližší si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/

Současná zářijová instalace je již čtvrtým umístěním srdce a infopanelů do veřejného prostoru.

Více informací o instalacích naleznete zde: https://www.praha5.cz/v-praze-5-bije-srdce-pro-plechovky/

 

 

 

 

Pixelata v Portheimce

Edukační akce na podporu sběru a recyklace plechovek. Z plechovek se sestavoval rozměrný obraz a současně probíhala edukace.

 

 

Pocitová mapa

Vrámci geoportálu (https://geoportal.praha5.cz/) byly mapovány názory na témata související s udržitelným rozvojem jakými jsou Cyklistická doprava, Automobilová doprava, Stávající vodní prvky, Nové vodní prvky, Příjemné místo ( teplota) nepříjemné místo ( teplota) Zlepšení mikroklima

Sběr dat probíhal od prosince do 1. května. Během mapování bylo získáno cca 150 podnětů od občanů, které slouží jako nástroj ke zlepšení veřejného prostoru. Např. již byla podle pocitové mapy instalována Mlžítka na Andělu.

 

 

Mlžítka

Jedná se o pilotní projekt umístění dvou mlžítek do veřejného prostoru, jejichž úkol ochlazovat okolí a především lidi, kteří pobývají v horkých dnech ve městě. Konkrétní typ na jejich umístění na Andělu pochází z podnětů občanů, které jsme obdrželi prostřednictvím pocitové mapy.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě