Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je definován jako rozvoj naplňující potřeby současné generace, ale zároveň neohrožující naplňovaní potřeb generací budoucích.  Pro udržitelný rozvoj je stanoveno 17 cílů, které definovalo OSN.

Vlastní naplnění této myšlenky je vzhledem k neobnovitelnosti řady zdrojů poměrně náročné a jedná se o dlouhodobě běžící proces. Tento proces se v rámci městské části Praha 5 nastartovat určitými projekty, respektive podpořit jeho běh. Jedním z projektů, které jsme v nedávné době zrealizovali, byl sběr plechovek, které je možné stoprocentně dále využít. Dalším z právě běžících projektů jsou pocitové mapy, které v současné době naleznete v geoportálu Prahy 5 a můžete se tak zapojit do hlasování. O dalších projektech Vás budeme v průběhu roku 2022 informovat.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě