V Praze 5 bije srdce pro plechovky

01/11/2021

Během prvních tří listopadových týdnů v ulici Štefánikova na prostranstvím před kostelem sv. Václava spatřit velké kovové srdce, které je určené pro sběr prázdných plechovek. V České republice je konzumace nápojů z plechovek populární, ale velká část obalů bohužel nekončí tam, kde by měla – totiž v šedém kontejneru. Přitom do směsného odpadu nepatří. Jelikož jsou z hliníku, jsou 100% recyklovatelné.

Hliník roztavením neztrácí na kvalitě, a z jednoho a toho samého hliníku jde tedy dokola vyrábět na fous stejné plechovky. Stačí je vyhodit do šedého kontejneru na kovy a tím zajistíme jejich recyklaci. Pražské služby mají moderní linku na roztřídění železného a hliníkového odpadu a poté je hliník odvezen do slévárny, odkud se hliníkové pláty odvážejí do firem na výrobu plechovek přímo v Česku.

Pokud tedy plechovku správně vytřídíte, možná si ji za 60 dní znovu koupíte v obchodě. Celý proces recyklace totiž trvá okolo osmi týdnů. Kovové srdce v Praze 5 ve spolupráci s neziskovou organizací Každá plechovka se počítá má na toto upozornit a vyzvat občany, aby do něj přišli vhodit prázdné plechovky. Společným naplněním srdce se budeme navzájem motivovat k třídění odpadu a k recyklaci obalů. Obojí patří k základním hodnotám moderního města.

 

Co vlastně je udržitelný rozvoj?

Termín udržitelný rozvoj (někdy se používá i termín trvale udržitelný rozvoj) se poprvé objevil v roce 1987 a následně byl rozvinut v roce 1992 na konferenci OSN o životním prostředí v Riu de Janeiru. Z té doby pochází rozdělení udržitelného rozvoje na tři pilíře (ekonomický, environmentální a sociální). Význam udržitelného rozvoje dále podtrhuje konference OSN o udržitelném rozvoji z roku 2012. Česká republika pak schvaluje v roce 2017 Strategický rámec Česká republika 2030. A zároveň se udržitelnému rozvoji věnuje v rámci Fóra pro udržitelnost nebo Evropského týdne pro udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj je definován jako rozvoj naplňující potřeby současné generace, ale zároveň neohrožující naplňovaní potřeb generací budoucích.  Pro udržitelný rozvoj je stanoveno 17 cílů, které definovalo OSN. Jedním z těchto cílů je cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba a pak cíl 13 Klimatická opatření. No a projekt na sběr plechovek je prospěšný pro oba.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě