Domovní stanoviště tříděného odpadu zdarma
21/02/2022
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s naší MČ rozšiřuje území, na kterém poskytuje službu „Stanoviště separovaného odpadu...
Sběr použitých rostlinných olejů a tuků ve sběrných dvorech
01/01/2021
Použitý olej mohou občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech...
Stanoviště košů na psí exkrementy
01/08/2020
Stanoviště košů na psí exkrementy na území MČ Prahy 5   Číslo Umístění 1 Jindřicha Plachty x...
Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie?
02/04/2020
Informační leták naleznete v příloze.    
Sběr kovů – na vybraných stanovištích tříděného sběru
01/02/2020
Na níže uvedených stanovištích separovaného odpadu se nacházejí nádoby na kovový odpad. Do těchto šedých nádob lze...
Seznam dětských hřišť a sportovišť
01/01/2020
Seznam dětských hřišť a sportovišť naleznete v příloze
Seznam parků
01/01/2020
Seznam parků na území MČ Praha 5:  Park Mrázovka – ulice Na Zatlance a Mrázovka, Smíchov  Park Sacré...
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem “popelnic” v Praze
01/01/2020
Článek o svozu komunálního odpadu naleznete v příloze. Mapa stanovišť tříděného sběru je zde – https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html
Stabilní sběrny nebezpečného odpadu
01/01/2020
Níže v příloze najdete seznam stabilních sběren nebezpečného odpadu.
Sběrné dvory – seznam
01/01/2020
Seznam sběrných dvorů naleznete v příloze  
Články o životním prostředí – průběžně aktualizováno
07/06/2011
V příloze naleznete následující články o životním prostředí, které zpracovalo Ekocentrum Koniklec:   Ekologická stopa  ...
E-BOX – možnost odevzdání vysloužilého elektrozařízení
01/01/2011
Městská část ve spolupráci se společností Asekol zajistila instalaci E-Boxu, který slouží k bezplatnému odložení starých drobných elekrospotřebičů. E-box...
Třídění separovaného skla pouze mezi 7:00 – 20:00
01/01/2010
Vážení, náš odbor opakovaně řeší stížnosti na hluk vznikající při vhazování tříděného skla do sběrných nádob k tomu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě