K metropolitnímu plánu se může vyjádřit každý

06/05/2022

Dlouho připravovaný dokument, který má nahradit stávající Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy pořízený v roce 1999 a nastavit směr rozvoje Prahy na další desetiletí, je od 26. 4. 2022 zveřejněn k připomínkování. Veřejné projednání a informační tour Metropolitního plánu je klíčem k získání obyvatel Prahy a vyvolání diskuse.

Pořizovatelem Metropolitního plánu (MPP) je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jeho zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje Prahy a návrh včetně dalších informací je přístupný elektronicky na webových stránkách metropolitniplan.praha.eu. Dlouhodobý požadavek městských částí na hl. m. Prahu, aby byly do procesu více zapojeny, nebyl vyslyšen. A přitom samosprávy městských částí mají hlubší znalost území a problémů vyplývajících z pozice účastníka územních řízení v procesu povolování staveb. Aktuálně představený návrh, by měl být upravený o připomínky podané v rámci jeho společného projednání, které proběhlo již v roce 2018. V rámci tohoto projednání Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo a MČ Praha 5 podala 467 připomínek, na jejichž přípravě se podílela odborná pracovní skupina. Jednalo se o připomínky k obecné srozumitelnosti a čitelnosti Metropolitního plánu, k právní jistotě v MPP, dále o připomínky k výkresu infrastruktury a ke konkrétním lokalitám. Z větší části byly označeny jako připomínky zásadní, se snahou zejména ochránit zeleň, veřejnou vybavenost i charakteristické vilové čtvrti a jednoznačně nastavit pravidla, podle nichž se o rozvoji území rozhoduje.

Na webových stránkách MČ jsou zveřejněny zde: Připomínky MČ Praha 5 k návrhu MPP 2018

„Společně s týmem odborníků posoudíme, zda a jakým způsobem byly zásadní připomínky městské části zapracovány. Jsme připraveni znovu formulovat relevantní připomínky k tomuto zásadnímu dokumentu územního rozvoje, i když čas na jejich zpracování je velmi omezený,“ říká radní pro oblast územního rozvoje Zdeněk Doležal (ODS).

Připomínky k Metropolitnímu plánu mohou, kromě MČ, podat samostatně všichni občané, instituce i spolky. Vzhledem k důležitosti nového územního plánu Prahy je právě nyní vhodná chvíle, aby se veřejnost zapojila a vyjádřila svoji představu o budoucím rozvoji Prahy.

Akce IPR a termíny projednání a připomínkování Metropolitního plánu:

Výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP)

  1. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Vyšehradská 51, Praha 2 – Areál Emauzského kláštera

V rámci výstavy je přislíbena účast zpracovatelů plánu, kteří návštěvníkům budou připraveni zodpovídat dotazy.

Veřejná projednání Metropolitního plánu

  1. 5. a 23. 6. 2022

Podávání připomínek je možné do 30. 6.2022 a to prostřednictvím online aplikace nebo přímo v CAMPu.

Informační tour IPR Praha na Praze 5 bude pro veřejnost umístěno na Andělu v obchodním centru Nový Smíchov ve dnech: 12. 5. 2022  15:00 – 20:00 hodin

  1. 5. 2022 14:00 – 20:00 hodin
  2. 5. 2022 11:00 – 16:00 hodin

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě