Životní situace

Jak postupovat v případě nalezené věci

Jak postupovat v případě nalezené věci

 V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 nálezce ztracené věci musí postupovat takto:

 1. V případě, že z nálezu vyplývá identita majitele ztracené věci, je povinností nálezce, aby o nálezu informoval toho, komu předmětná věc patří. Současně má nárok na nálezné, což si musí vypořádat s řádným majitelem věci.

2. Pokud je součástí nálezu osobní doklad (cestovní pas a  OP), ten je povinností Úřadu od nálezce převzít a předat Odboru živnostenskému a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, které podnikne další kroky, jaké mu ukládá zákon.

3. V případě, že majitel ztracené věci není znám, nálezce musí tuto odevzdat MHMP na pracoviště Ztrát a nálezů – ulice Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1,  nikoliv na Úřadu.

 Nová právní úprava bohužel zkomplikovala roli nálezce, který již nalezené věci, s výjimkou bodu 2., nemůže předat Úřadu nebo městské policii, jak to bylo možné doposud.