Volné nebytové prostory

Datum interpelace:
19. 12. 2023
Datum odpovědi:
18. 01. 2024
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Filip Karel, Ph.D.
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace
Volné nebytové prostory.
Interpelovaný: Radní Ing. Filip Karel, Ph.D.

Vážený pane radní,
žádám Vás tímto o poskytnutí celkového a vyčerpávajícího přehledu všech volných nebytových prostor v majetku MČ Praha 5 k 31. 12. 2023, a to v následující struktuře: Adresa nebytového prostoru, velikost NP, celková cena v místě a čase obvyklého nájemného za NP, důvod neobsazenosti nebytového prostoru, odhad času/prognóza budoucího pronájmu NP. Zároveň tímto žádám o odhad celkového nerealizovaného výnosu z pronájmu všech nepronajatých nebytových prostor v majetku MČ Praha 5.

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 19. prosince 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

VÁŽENÝ PAN
BC. MARTIN DAMAŠEK, M.A.
ZASTUPITEL MČ PRAHA 5

V PRAZE DNE 18.1.2024

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI: VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

Vážený pane zastupiteli,
na základě vaší interpelaci Vám v příloze vám poskytuji přehled všech volných nebytových prostor v majetku MČ Praha 5 k 31. 12. 2023 zpracovaný Odborem správy majetku.
S pozdravem

Filip Karel

Příloha: dle textu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě