transparentnost radnice

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
26. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

11. 3. 2013

Vážený pane starosto, 

                Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se programového prohlášení Rady MČ. Od svržení starosty TOP 09 v říjnu 2012 uplynulo téměř půl roku. Sám jste na zastupitelstvu prohlašoval, že budete pokračovat v politice naší politické strany TOP 09, za kterou jste byl zvolen a do které „pevně věříte“, že se vrátíte. Do strany TOP 09 se po rozhodnutí smírčího výboru již nevrátíte, ale občanům Prahy 5 můžete svým působením dokázat, že Vám osobně jde o jejich prospěch a že Vám jde o harmonický rozvoj naší městské části. Kauzy během vašeho starostování však naznačují pravý opak. Stavební úřad povolil nelegální stavbu v ulici Mikšovského. Kriminální policie prošetřuje Vašeho nejbližšího poradce Miroslava Dudu v korupční kauze etc. Případ změny územního plánu v oblasti Vidoule je příběh sám pro sebe. Hysterická a nepravdivá tvrzení na internetových stránkách Prahy 5, které jste bohužel, užil pro pošpinění naší politické strany, jsou toho důkazem. Ptám se Vás tedy, jaké kroky jste učinil, aby radnice městské části Prahy 5 byla transparentnější, bližší občanům a hospodářsky efektivnější a naplňovala tak politiku TOP 09, kterou jste se na zastupitelstvu zavázal plnit? Je smutné, že politika rady, pod Vaším vedením spíše připomíná hysterickou snahu ODS zastavit dramatický propad preferencí, nežli nadstranické vedení radnice.

s úctou,

Roman Sedlák,
předseda klubu zastupitelů

Odpověď:

 

 

Vážený pane Sedláku,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci programového prohlášení Rady MČ Praha 5.

 Svůj závazek voličům dodržuji a jako příklad kroků, které jsem učinil za účelem, aby radnice městské části Praha 5 byla transparentnější, mohu uvést otevření všech komisí Rady pro všechny kluby, a to především z důvodu, aby i opoziční zastupitelé měli adekvátní přístup ke všem informacím, které se na zasedání Rady připravují a mohou ovlivnit jejich činnost.

 Informace zveřejňované na internetových stránkách naší MČ nepovažuji za hysterické, nepravdivé či učiněné za účelem pošpinění politické strany TOP 09, ale za objektivní
a podložené.

 Vámi zmíněné kauzy jsou předmětem dalších Vašich interpelací, a proto si dovolím odkázat v podrobnostech na obsah jejich vyřízení. 

 S pozdravem

                                                                                                                                

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě